Breaking News
0 comments, 11/05/2018, by Redem Kono

Helmy menegaskan Islam adalah agama yang menolak kekerasan. Maka dari itu setiap umat Islam harus turut menegakkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran agama Islam sesuai asal namanya untuk mewujudkan perdamaian. Read more...